Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực khác (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
2 Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000 m3/ngày đêm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực khác (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
3 Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000 m3/ngày đêm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực khác (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
4 Thủ tục Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000m3/ngày đêm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực khác (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
5 Thủ tục kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản nhập khẩu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thủy sản
6 Thủ tục tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thủy sản
7 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy giống thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thủy sản
8 Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy cơ sở sản xuất giống thủy sản - điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và môi trường dựa trên kết quả tự đánh giá của cơ sở sản xuất kinh doanh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thủy sản
9 Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy cơ sở sản xuất giống thủy sản - điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và môi trường dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thủy sản
10 Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản - điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thủy sản
11 Thủ tục cấp giấy phép khai thác thuỷ sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thủy sản
12 Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực dự án đầu tư
13 Thủ tục cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
14 Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
15 Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thủy sản
16 Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
17 Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
18 Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực thủy sản
19 Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
20 Thủ tục công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • Trà mới Thái Nguyên 
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao