Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
2 Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật . Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
3 Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
5 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
6 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đối với trường hợp cơ sở được kiểm tra, đánh giá xếp loại A theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trong thời gian hoạt động. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
7 Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
8 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực khác (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
10 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp Giấy chứng nhận ATTP hết hạn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực khác (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • Trà mới Thái Nguyên 
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao