Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thẩm định điều kiện công bố hết dịch đối với bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò tại xã Yên Ninh, huyện Phú Lương

13-09-2021 14:37

Ngày 06/9/2021, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên đã thành lập đoàn kiểm tra và phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Lương tiến hành kiểm tra, thẩm định các điều kiện để công bố hết dịch đối với bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò tại địa bàn xã Yên Ninh.

Bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu bò xuất hiện trên địa bàn xã Yên Ninh bắt đầu từ ngày 19/4/2021, đã công bố có dịch ngày 21/4/2021. Số hộ có dịch: 17 hộ, số xóm có dịch: 6 xóm, số gia súc mắc bệnh: 56 con (bò, bê), số gia súc chết, phải xử lý tiêu hủy: 4 con. Ngày cuối cùng có gia súc mắc bệnh khỏi bệnh: 01/8/2021 ( Tính đến nay đã qua 36 ngày). Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định điều kiện công bố hết dịch đối với bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò tại xã Yên Ninh, huyện Phú Lương.

Bệnh viêm da nổi cục đã xảy ra tại 137/178 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thành phố, thị xã. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 137/137 xã đã công bố hết dịch viêm da nổi cục./.

 

Phòng Quản lý dịch bệnh - Chi cục CNTY và Thủy sản

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4888

Tổng truy cập: 1278732

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn