Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên thực hiện đánh giá hiệu quả vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng trên đàn trâu, bò tại huyện Định Hóa

09-09-2021 14:49

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thú y về việc đánh giá hiệu quả vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) gia súc, nhằm mục đích đánh giá hiệu giá kháng thể phòng bệnh của vắc xin (LMLM) Aftogen Oleo của Công ty Cổ phần kinh doanh thuốc thú y AMAVET tại thực địa để làm cơ sở khuyến cáo các địa phương lựa chọn vắc xin tiêm phòng bệnh LMLM trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên là một trong các tỉnh được lựa chọn để thực hiện việc đánh giá hiệu quả của vắc xin.

(Cán bộ chuyên môn Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh lấy mẫu máu trâu, bò

 sau tiêm phòng tại xã Linh Thông huyện Định Hoá)

Từ tháng 6 đến tháng 8/2021 Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh đã phối hợp với Chi cục Thú y vùng 2, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, Công ty Cổ phần kinh doanh thuốc thú y AMAVET, UBND huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Định Hoá triển khai thực hiện tiêm phòng, lấy mẫu đánh giá hiệu giá kháng thể đối với vắc xin LMLM Aftogen Oleo tại 3 xã Linh Thông, Lam Vỹ, Tân Thịnh. Sau khi tiến hành lựa chọn 15 hộ chăn nuôi với tổng số 69 con trâu bò tham gia tiêm phòng. Ngày 07/6/2021 thực hiện lấy mẫu máu trước tiêm phòng và triển khai tiêm phòng mũi 1, ngày 07/7/2021 thực hiện lấy mẫu máu tại thời điểm 30 ngày sau tiêm phòng mũi 1 để đánh giá kháng thể của vắc xin tiêm phòng và tiêm phòng nhắc lại mũi 2. Đến ngày 16/8/2021 đã hoàn thành lấy mẫu sau tiêm phòng 60 ngày. Tổng số mẫu đã thực hiện là 207 mẫu trên đàn trâu, bò ở các lứa tuổi theo hướng dẫn của Cục Thú y. Kết quả cho thấy vắc xin phòng bệnh LMLM Aftogen Oleo đáp ứng miễn dịch tốt sau tiêm phòng, có hiệu quả phòng bệnh LMLM đối với đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Mai Tuấn Anh - Chi cục CNTY và Thủy sản

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4739

Tổng truy cập: 1278761

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn