Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Liên hệ

07-08-2021 09:56

Địa chỉ: Tổ 9, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

Máy trực: 0208.3737.113       Số Fax: 0208.3851.318

Email: Phongchongthientaithainguyen@gmail.com

1

Nguyễn Văn Hưng

Chi cục trưởng

 

 

2

Nguyễn Văn Bắc

Phó Chi cục trưởng

 

 

3

Nguyễn Anh Tuấn

TP Hành chính Tổng hợp

 

 

4

Phạm Thị Thu Nga

Văn thư

0208.3855.704

 

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:5295

Tổng truy cập: 1278646

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn