Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông tin dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày 14/9/2021

14-09-2021 21:54

Báo cáo số 3988/BC-SYT ngày 14/9/2021, xem chi tiết tại đây.

Phòng TN-CM
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5057

Tổng truy cập: 1278722

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn