Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông báo Tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa (Từ ngày 01/9 đến ngày 8/9 năm 2021 )

10-09-2021 16:15

Hiện nay, trà lúa Mùa sớm đang trong giai đoạn thu hoạch; trà lúa Mùa trung đang trong giai đoạn trỗ bông – chín sữa – chắc xanh; trà Mùa muộn đang giai đoạn đứng cái - làm đòng.

Diện tích lúa đã trỗ 27.765 ha (71% diện tích).

Qua điều tra tình hình SVGH ngày 06/9 và 07/9, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên thông báo tình hình SVGH chính như sau:

Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn hại lúa Mùa năm 2021

1. Rầy nâu, rầy lưng trắng

Tăng nhẹ trên cả 3 trà lúa, mật độ trung bình 100 - 400 con/m2, nơi cao 500 - 850 con/m2, cục bộ 1.200 – 2.000 con/m2 (Phú Bình, Đại Từ, Đồng Hỷ, Võ Nhai...), tuổi TT, 1, 2,3.

2. Sâu cuốn lá nhỏ

Sâu non tăng nhẹ, hại trên trà Mùa trung và Mùa muộn, mật độ trung bình 3 - 6 con/m2, nơi cao 8 - 12 con/m2, cục bộ 20 - 25 con/m2 (Phú Bình, Đại Từ, Đồng Hỷ, Võ Nhai ...). Tuổi 2,3,4.

3. Sâu đục thân bướm hai chấm

Hại cục bộ trên trà Mùa trung và Mùa muộn, tỷ lệ hại trung bình 0,25 - 1,5%, nơi cao 2,5 - 5% dảnh bị hại. Trưởng thành sâu đục thân bướm hai chấm xuất hiện rải rác với mật độ hại thấp.

4. Bệnh khô vằn

Hại tăng trên trà Mùa trung và Mùa muộn, Tỷ lệ bệnh trung bình 5 - 10%, nơi cao 20 - 40%, cục bộ 50 - 70% dảnh bị bệnh (TPTN, Đại Từ, Phú Lương), cấp 1, 3.

5. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

Hại cục bộ trên trà mùa Muộn, tỷ lệ bệnh trung bình 1 - 2%, nơi cao 5 - 15%, cục bộ 40% lá bị bệnh (Võ Nhai). cấp 1, 3.

Ngoài ra bọ xít dài, nhện gié, đen lép .... gây hại cục bộ.

Hà Thị Hồng Nhung

Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vậtThống kê truy cập

Đang truy cập:4981

Tổng truy cập: 1278591

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn