Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 310/QĐ-SNN Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và PTNt tỉnh Thái Nguyên.
2 2075/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Phương án Quản lý giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017 07/07/2017
3 2018/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020 05/07/2017
4 2005/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thái Nguyên năm 2017 05/07/2017
5 2040/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên 05/07/2017
6 891/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2016 14/04/2017
7 884/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành. 13/04/2017
8 247/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên 02/02/2017
9 151/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão công trình Hồ Núi Cốc 18/01/2017
Chuyên mục Chuyên mục
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao