Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

01/02/2021

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

bản đồ hành chính

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5162

Tổng truy cập: 1278701

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn