Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022

19-01-2022 08:39

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2022, sáng 18/01/2022 Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chuân, chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Quang Lịch, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên toàn đơn vị.

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Ban Quản lý Rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên có chức năng quản lý, bảo vệ, xây dựng, sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn huyện Võ Nhai, huyện Đại Từ, huyện Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên với tổng diện tích rừng đặc dụng là 19.913,54 ha và 3.453,78 ha rừng phòng hộ. Năm 2021 Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên đã hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua một số nội dung như: sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; tiêu chuẩn chấm điểm thi đua… Các đại biểu tham dự hội nghị tích cực thảo luận, thẳng thắn góp ý và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã công bố các quyết định về thi đua khen thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

 

 

 

Trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

Dạ Hương

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7246

Tổng truy cập: 2145403

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn