Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập; Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 và hướng dẫn nộp phí xét tuyển Viên chức

30-12-2021

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập; Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 và hướng dẫn nộp phí xét tuyển Viên chức

Thông báo Quyết định phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2021

30-12-2021

Thông báo Quyết định phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2021

Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2021

09-11-2021

Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2021

Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi, sơ đồ phòng thi, thời gian thi tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển Công chức năm 2021; Quyết định ban hành nội quy thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2021; Quyết định ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển Công chức năm 2021

08-10-2021

Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi, sơ đồ phòng thi, thời gian thi tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển Công chức năm 2021; Quyết định ban hành nội quy thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2021; Quyết định ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển Công chức năm 2021

Thông báo tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021

27-08-2021

Thông báo tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Kế hoạch điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020

18-08-2021

Kế hoạch điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7370

Tổng truy cập: 2145411

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn