Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

 

1. Vị trí, chức năng của Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập theo Quyết định 762/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; chủ trì quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ.

3. Cơ cấu tổ chức của Sở

3.1. Lãnh đạo Sở có: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

3.2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (gọi tắt là phòng) có:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Quản lý xây dựng công trình.

3.3. Các Chi cục Thuộc Sở

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản:

- Chi cục Kiểm lâm

- Chi cục Thuỷ lợi

- Chi cục Phát triển nông thôn:

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản

3.4. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở

- Trung tâm Khuyến nông.

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn.

- Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản.

- Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyê

3.5. Văn phòng trực thuộc Sở

- Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6254

Tổng truy cập: 2145373

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn