Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Chấp hành quy định về phòng chống tác hại rượu, bia

12-07-2022 16:08

Ngày 07/6/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 2485/UBND-KGVX về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nêu rõ: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia không lái xe”; thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm; chỉ đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về ma tuý và nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ…

Ngày 30/6/2022, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Văn bản số 201/CV-CĐCS về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu Công đoàn bộ phận trực thuộc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định “Đã uống rượu, bia không lái xe” đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của đơn vị đối với hành vi vi phạm về phòng chống tác hại của rượu, bia lấy đó làm cơ sở để xem xét việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, đảng viên hàng năm cũng như bình xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng.

(xem chi tiết Văn bản số 2485 của UBND tỉnh và Văn bản số 201/CV-CĐCS tại đây)

/Nhấn vào đây để tải tài liệu documents/2856689/0/220614+cv+2485+ubt+ve+phong+chong+tac+hai+ruou+bia.pdf/5eee40c2-9631-4b19-8cde-ce14b8398f7f

/Nhấn vào đây để tải tài liệu documents/2856689/0/CV+C%C4%90CS+v%E1%BB%81+ch%E1%BA%A5p+h%C3%A0nh+nghi%C3%AAm+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+v%E1%BB%81+ph%C3%B2ng%2C+ch%E1%BB%91ng+t%C3%A1c+h%E1%BA%A1i+r%C6%B0%E1%BB%A3u+bia+201_0001.pdf/1933ced3-f19a-468d-9f22-86fd78de42e0

T/h Vũ Đức Công - Phó Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2324926

Trưởng ban biên tập: Đ/c Vũ Đức Hảo - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn