Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông tin tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp (Đăng tải theo Khoản 3, Điều 21, Nghị định 27/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 của Chỉnh phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp)

02-01-2022 08:28

Thông tin tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp (Đăng tải theo Khoản 3, Điều 21, Nghị định 27/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 của Chỉnh phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp): Xem chi tiết tại đây!


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7616

Tổng truy cập: 2145246

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn