Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thực hiện Kế hoạch tăng cường năng lực năm 2021 thuộc dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên

04-10-2021

Thực hiện Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 20/06/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực, kế hoạch truyền thông cấp nước nông thôn, truyền thông thay đổi hành vi năm 2021- dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên” (Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới), từ ngày 13/9/2021 – 24/9/2021 Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 14 lớp tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông (IEC) về cấp nước và 04 lớp tập huấn về Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung cho 20 xã hưởng lợi từ Chương trình với tổng số 720 học viên là đại diện cán bộ UBND xã, đại diện các đoàn thể, Trưởng xóm của các xóm hưởng lợi từ chương trình.

bản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9416

Tổng truy cập: 2145224

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn