Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Báo cáo Kết quả thực hiện Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 (thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB)

01-02-2021 16:24

Tải báo cáo: Tại đây

Phụ biểu: 1: Tại đây! 2: Tại đây! 3:  Tại đây! 4:  Tại đây! 5: Tại đây! 6: Tại đây!bản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6388

Tổng truy cập: 2145269

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn