Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thực hiện Kế hoạch tăng cường năng lực năm 2021 thuộc dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên

04-10-2021 10:43

Thực hiện Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 20/06/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực, kế hoạch truyền thông cấp nước nông thôn, truyền thông thay đổi hành vi  năm 2021-  dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên” (Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới), từ ngày 13/9/2021 - 24/9/2021 Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 14 lớp tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông (IEC) về cấp nước và 04 lớp tập huấn về Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung cho 20 xã hưởng lợi từ Chương trình với tổng số 720 học viên là đại diện cán bộ UBND xã, đại diện các đoàn thể, Trưởng xóm của các xóm hưởng lợi từ chương trình.

Ông Ngô Văn Hậu – Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thái Nguyên phát biểu khai mạc lớp tập huấn về thông tin giáo dục truyền thông về cấp nước tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Các lớp tập huấn tập trung vào nội dung: Giới thiệu chương trình “mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; những vấn đề cơ bản của nước sạch vệ sinh môi trường; kế hoạch cấp nước an toàn; những loại bệnh tật liên quan đến nước sinh hoạt; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt và chế độ kiểm tra, giám sát chất lượng nước; phương pháp vận hành, bảo dưỡng công trình cấp nước.

Thảo luận tại lớp tập huấn về Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung tổ chức tại UBND xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Học viên trình bày thảo luận tại lớp tập huấn thông tin giáo dục truyền thông về cấp nước tại xã Hoà Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

Thực hiện phát tài liệu cho học viên tham gia lớp tập huấn về thông tin, giáo dục truyền thông về cấp nước tại xã Cù Vân, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên

Thông qua lớp tập huấn các học viên nắm được mục tiêu của dự án, tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe của con người, phương thức hoạt động, duy tu bảo dưỡng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Từ đó, các học viên với vai trò trách nhiệm của mình, sẽ tuyên truyền vận động người dân trong địa bàn, hiểu và tham gia vào các giai đoạn trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án, nhằm thúc đẩy cải thiện cấp nước nông thôn, đồng thời cùng với cán bộ quản lý vận hành công trình cấp nước nâng cao ý thức trong việc bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Bên cạnh đó, việc tổ chức triển khai các lớp tại UBND các xã đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Nguồn: Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thônbản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5674

Tổng truy cập: 2145313

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn