Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Chi cục Phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

25-07-2022 14:45

Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Chi cục Phát triển nông thôn đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 275/KH-CCPTNT ngày 01/7/2022 về việc tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Từ ngày 06/7/2022  đến ngày 22/7/2022, Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ; UBND các xã: Tân Khánh, Dương Thành, Tân Hòa (huyện Phú Bình); Tân Long, Văn Lăng (huyện Đồng Hỷ); Lam Vỹ, Tân Thịnh (huyện Định Hóa), Đức Lương, Phúc Lương (huyện Đại Từ) và UBND xã Phủ Lý (huyện Phú Lương) tổ chức 10 lớp tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho 438 học viên là đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã; Tổ hợp tác nông nghiệp, cá nhân trên địa bàn xã.

Thông qua lớp tuyên truyền giúp học viên hiểu rõ về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nắm bắt được một số nội dung cơ bản trong Luật Hợp tác xã, bản chất mô hình HTX kiểu mới, sự khác nhau giữa hợp tác xã kiểu cũ và kiểu mới; quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; lợi ích của việc tham gia HTX trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhằm củng cố niềm tin của thành viên, cộng đồng xã hội về mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Ảnh: Tổ chức tuyên truyền tại xã Phủ Lý – huyện Phú Lương

 

Ảnh: Tổ chức tuyên truyền tại xã Tân Long – huyện Đồng Hỷ

Trong thời gian tới, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để thúc đẩy sự hình thành và phát triển các hợp tác xã gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương đặc biệt là tại các vùng chưa có hợp tác xã; phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới có liên kết trong sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh.

Dương Thị Nguyệt - Chuyên viên phòng Kinh tế hợp tác và Ngành nghề nông thôn
Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2324824

Trưởng ban biên tập: Đ/c Vũ Đức Hảo - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn