Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

24-03-2022 09:40

        Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 4349/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó Chi cục Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện giải quyết 4 bộ thủ tục hành chính gồm: Công nhận nghề truyền thống, Công nhận làng nghề truyền thống, Công nhận làng nghề và Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh.

Chi tiết Quyết định tại đường link: https://drive.google.com/file/d/1deGjkFhdD1XACoRBb29o_eGNoq3foRNS/view?usp=sharingThống kê truy cập

Đang truy cập: 5698

Tổng truy cập: 2145282

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn