Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Tài liệu hướng dẫn trồng cây quế của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 14/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/01/2022

05-01-2022

Tài liệu hướng dẫn trồng cây quế của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 14/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/01/2022

Kỹ thuật trồng Lim xanh; Tên khoa học: Erythrophleum fordii Oliver

08-12-2021

Kỹ thuật trồng Lim xanh Tên khoa học: Erythrophleum fordii Oliver

Kỹ thuật trồng Bồ đề (Styrax tonkinensis (Pierre) Craib. ex Hardw)

08-12-2021

Kỹ thuật trồng Bồ đề (Styrax tonkinensis (Pierre) Craib. ex Hardw)

Kỹ thuật trồng cây Xoan ta

08-12-2021

Kỹ thuật trồng cây Xoan ta

Kỹ thuật trồng cây Xà cừ lá nhỏ

08-12-2021

Kỹ thuật trồng cây Xà cừ lá nhỏ

Kỹ thuật trồng Lát hoa

08-12-2021

Kỹ thuật trồng Lát hoa

Kỹ thuật trồng Trám đen

08-12-2021

Kỹ thuật trồng Trám đen

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây trám trắng (Canarium album Raeusch)

08-12-2021

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây trám trắng (Canarium album Raeusch)

Kỹ thuật trồng Giổi xanh (Michelia mediocris)

08-12-2021

Kỹ thuật trồng Giổi xanh (Michelia mediocris)

Hướng dẫn Kỹ thuật trồng cây Quế

08-10-2021

Hướng dẫn Kỹ thuật trồng cây Quế

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7064

Tổng truy cập: 2145394

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn