Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Hướng dẫn sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041:6-2018 năm 2022

22-06-2022

Hướng dẫn sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041:6-2018 năm 2022

Quy trình kỹ thuật thâm canh Cây Vải Thiều

07-01-2022

Quy trình kỹ thuật thâm canh Cây Vải Thiều

Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc Nhãn

16-12-2021

Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc Nhãn

Hướng dẫn Kỹ thuật trồng cây Na Dai

16-12-2021

Hướng dẫn Kỹ thuật trồng cây Na Dai

Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch bưởi

16-12-2021

Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch bưởi

Kỹ thuật trồng Chè: Giống chè trồng mới, thồng thay thế gồm: Giống chè Kim tuyên, Hương bắc sơn, LDP1, TRI777, VN2, VN15, TRI5.0

16-12-2021

Kỹ thuật trồng Chè: Giống chè trồng mới, thồng thay thế gồm: Giống chè Kim tuyên, Hương bắc sơn, LDP1, TRI777, VN2, VN15, TRI5.0.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7215

Tổng truy cập: 2145421

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn