Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức quản lý nhà nước, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với định hướng phát triển bền vững đến năm 2025

09-12-2021

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức quản lý nhà nước, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với định hướng phát triển bền vững đến năm 2025

Tài liệu chuyển đổi số Nông nghiệp - Chuyến tàu không thể lỡ

02-12-2021

Tài liệu chuyển đổi số Nông nghiệp - Chuyến tàu không thể lỡ

Tài liệu tập huấn PCCC và CHCN năm 2021

01-11-2021

Tài liệu tập huấn PCCC và CHCN năm 2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7006

Tổng truy cập: 2145443

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn