Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh, sơ đồ phòng thi, nội quy phỏng vấn, thời gian tổ chức xét tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2021

07-01-2022

Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh, sơ đồ phòng thi, nội quy phỏng vấn, thời gian tổ chức xét tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2021

Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi, sơ đồ phòng thi, thời gian thi tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển Công chức năm 2021; Quyết định ban hành nội quy thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2021; Quyết định ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển Công chức năm 2021

08-10-2021

Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi, sơ đồ phòng thi, thời gian thi tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển Công chức năm 2021; Quyết định ban hành nội quy thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2021; Quyết định ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển Công chức năm 2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9674

Tổng truy cập: 2145213

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn