Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập; Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 và hướng dẫn nộp phí xét tuyển Viên chức

30-12-2021 14:51

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập; Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 và hướng dẫn nộp phí xét tuyển Viên chức: Tại đây!


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5844

Tổng truy cập: 2145326

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn