Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông báo Quyết định phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2021

30-12-2021 10:31

Xem toàn bộ Quyết định: tại đây và phụ biểu danh sách: tại đây


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9227

Tổng truy cập: 2145227

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn