Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 3434/KH-SNN ngày 29/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

01-12-2021 07:18

Xem nội dung: Tại đây!


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5874

Tổng truy cập: 2145298

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn