Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Kế hoạch và Báo cáo năm 2021 Dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên

19-01-2022 15:11

Xem báo cáo: Tại đây!

Biểu đính kèm: Tại đây!

Biểu đính kèm: Tại đây!

Quyết định của UBND tỉnh: Tại đây!Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5982

Tổng truy cập: 2145333

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn