Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Quyết định số 801/QĐ-SNNPTNT ngày 30/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

30-11-2020 14:07

Tải Quyết định: Tại đây và phụ biểu: Tại đây!


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6268

Tổng truy cập: 2145303

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn