Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị giao ban tháng 12 năm 2021

07-12-2021 09:58

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị giao ban tháng 12 năm 2021: Tại đây


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7016

Tổng truy cập: 2145393

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn