Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

24-09-2021

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Đề án “Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

20-01-2021

Đề án “Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

30-10-2019

Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7154

Tổng truy cập: 2145442

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn