Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực thủy lợi) thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT

18-02-2022 11:09

             02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực thủy lợi) thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT gồm:

             1. Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

             2. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

             Chi tiết danh mục kèm theo Quyết định: Tại đây!

Trần Dũng
Chi cục Thủy lợi

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7308

Tổng truy cập: 2145412

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn