Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Ngăn chặn xử lý vi phạm An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03-06-2022 15:05

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 13/4/2022 về Bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng Nông lâm thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Thái Nguyên đã thành lập Đoàn thanh tra chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Quyết định số 108/QĐ-CCQLCL ngày 11/5/2022)

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra cơ sở sản xuất về an toàn thực phẩm

Từ ngày 17/5/2022 - 01/6/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên theo kế hoạch. Đoàn thanh tra tập trung vào những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh. Kết quả thanh tra, có 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện và xử lý 01 cơ sở kinh doanh, bảo quản thực phẩm không đảm bảo điều kiện theo quy định vi phạm nộp phạt kho bạc Nhà nước với số tiền là 04 triệu đồng.

Qua đợt thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của các cơ sở cũng như kết hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật của nhà nước về an toàn thực phẩm./.

Tin và ảnh: Hồng Nhung - TTKNThống kê truy cập

Đang truy cập: 6168

Tổng truy cập: 2145349

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn