Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Dự báo sinh vật gây hại trên cây trồng vụ Mùa năm 2022

10-06-2022 14:37

Căn cứ dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia 6 tháng cuối năm 2022, cơ cấu cây trồng vụ Mùa, mức độ và phạm vi gây hại của các đối tượng dịch hại trên cây trồng chính trong vụ Xuân năm 2022 như lúa, chè, ngô …. Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Thái Nguyên dự báo sinh vật gây hại trên cây trồng vụ Mùa năm 2022 như sau:

1. Cây lúa

* Sâu đục thân bướm 2 chấm

Cao điểm sâu non sâu đục thân bướm 2 chấm gây dảnh héo trên diện rộng từ tháng 8, ung đòng, bông bạc vào tháng 9 trên lúa Mùa sớm, đầu tháng 10 trên lúa Mùa muộn.

* Sâu cuốn lá nhỏ

Cao điểm gây hại trên lúa Mùa sớm, Mùa trung từ giữa tháng 7 giai đoạn đẻ nhánh rộ, đặc biệt hại nặng từ cuối tháng 8 trên cả 3 trà lúa, hại cục bộ trên lúa Mùa muộn vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

* Rầy nâu, rầy nâu nhỏ, rầy lưng trắng

+ Cao điểm 1: Gây hại mạnh từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9, mật độ tăng nhanh có thể gây cháy cục bộ trên trà Mùa sớm giai đoạn chắc xanh - chín.

+ Cao điểm 2: Hại mạnh từ giữa tháng 9 trên trà Mùa trung giai đoạn trỗ, chín sữa - chín sáp, hại trà Mùa muộn giai đoạn trỗ bông - chín sữa.

* Nhện gié

Gây hại mạnh trên các trà lúa từ giai đoạn đứng cái - làm đòng, đặc biệt trong điều kiện khô hạn, ít mưa. Cao điểm gây hại tập trung từ đầu tháng 9, chủ yếu hại trên trà Mùa muộn.

* Bệnh vàng lá di động, lùn sọc đen

Bệnh xuất hiện gây hại vào cuối tháng 6,  gây hại mạnh trong tháng 7 trên trà lúa Mùa sớm, Mùa trung. Virus xuất hiện gây hại trên cây lúa ngay từ giai đoạn mạ.

* Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

Bệnh phát sinh từ cuối tháng 7, gây hại mạnh trên trà lúa Mùa sớm và Mùa trung giai đoạn đứng cái - làm đòng, đặc biệt trên giống nhiễm, điều kiện thời tiết sau mưa, bão vào cuối tháng tháng 8, đầu tháng 9.

* Bệnh khô vằn

Xuất hiện và gây hại mạnh trên các trà Mùa sớm và Mùa trung từ tháng 7, Mùa muộn từ tháng 8, mức độ gây hại và diện phân bố rộng.

* Chuột

Gây hại mạnh trên các trà lúa. Thời điểm gây hại mạnh từ giữa tháng 7 (chủ yếu các huyện phía Nam), hại tăng trên diện rộng từ đầu tháng 8 trên cả 3 trà lúa.

Các đối tượng dịch hại khác như bọ xít dài, ốc bươu vàng, sâu cắn gié, sâu năn, bệnh đen lép hạt, bệnh hoa cúc, đạo ôn cổ bông xuất hiện và gây hại tương đương vụ Mùa năm 2021.

Hình ảnh cán bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV điều tra sinh vật hại

2. Cây ngô

Thành phần sâu bệnh hại ngô và thời điểm xuất hiện tương đương so với cùng kỳ năm 2021. Một số đối tượng cần chú ý như sau:

- Sâu keo mùa thu: gây hại rải rác cuối tháng 6, mật độ gây hại cao tháng 7 - 8.

- Sâu xám: Hại mạnh ngay từ giai đoạn cây mọc đến khi cây ngô được 2 - 3lá, diện phân bố rộng,

- Sâu đục thân, bắp: Gây hại mạnh giai đoạn ngô xoáy nõn đến chín sữa,

- Rệp: Xuất hiện gây hại từ khi ngô 8-9 lá, gây hại mạnh vào giai đoạn trỗ cờ, diện phân bố rộng.

- Bệnh đốm lá nhỏ, lớn: Bệnh xuất hiện sớm và gây hại mạnh ở vùng trồng ngô trên đất xấu, đất trũng và chăm sóc kém, bị hạn.

- Bệnh khô vằn: Bệnh thường phát sinh vào giai đoạn ngô được 6-7 lá và hại mạnh vào giai đoạn trỗ cờ phun râu - thu hoạch.

3. Cây chè

Các đối tượng rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi xuất hiện gây hại từ tháng 6 đến tháng 11, trong đó cao điểm gây hại của rầy xanh vào tháng 6,7, 8; bọ xít muỗi vào tháng 10,11; bọ cánh tơ hại nặng trên diện rộng vào tháng 6, 7, 8, 9 gây hại nặng trên những nương chè dãi nắng, khô hạn, ít cây che bóng. Ngoài ra nhện đỏ, bệnh thối búp, bệnh đốm nâu, bệnh chấm xám gây hại cục bộ.

4. Cây rau

Thành phần dịch hại chính, thời gian phát sinh và mức độ gây hại tương đương vụ Mùa năm 2021.

5. Cây ăn quả

* Cây nhãn, vải

Thành phần dịch hại chính như bọ xít nâu, nhện lông nhung, sâu đục quả ..., thời gian phát sinh và mức độ gây hại tương đương vụ Mùa năm 2021. Chú ý bọ xít nâu hại trên diện rộng trong tháng 6, 7.

* Cây na:

+ Rệp sáp phấn, bọ trĩ, nhện đỏ: Gây hại cao điểm trong tháng 6, 7, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn làm cho quả chậm lớn, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.

+ Ruồi đục quả: Hại cao điểm từ đầu tháng 8.

            Nội dung toàn văn bản được đính kèm tại đây.

Phòng Trồng trọt và BVTV tỉnh Thái Nguyên./.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9487

Tổng truy cập: 2145220

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn