Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Hướng dẫn phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

05-08-2022 16:23

Hiện nay lúa Mùa sớm đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, lúa Mùa trung giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, lúa Mùa muộn giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong thời gian tới mưa nắng xen kẽ, nhiệt độ, ẩm độ cao là điều kiện thời tiết thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại, cần chú ý đến các đối tượng sau:

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV điều tra sinh vật gây hại.

1. Sâu cuốn lá nhỏ

Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ bắt đầu ra mật độ trung bình 0,3 - 0,5 con/m2, nơi cao 1 - 2 con/m2, cá biệt có ruộng 8 - 12 con/m2, (Đồng Hỷ), dự báo trưởng thành ra rộ từ ngày mùng 2 - 8/8, sâu non nở rộ từ ngày 5/8 - 15/8 gây hại trên diện rộng trên các trà lúa, đặc biệt gây hại nặng trên trà lúa Mùa sớm giai đoạn làm đòng, lúa Mùa trung giai đoạn đứng cái - làm đòng.

2. Sâu đục thân

Sâu non mật độ trung bình 2 - 5 con/m2, nơi cao 8 - 12 con/m2, tuổi 4,5. Dự báo trưởng thành bắt đầu ra rải rác từ ngày mùng 2/8, ra rộ tập trung từ ngày 6/8 - 16/8, sâu non sẽ nở rộ từ 15/8 - 25/8, gây bông bạc trên trà lúa Mùa sớm, gây ung đòng trên lúa Mùa trung và dảnh héo trên lúa Mùa muộn.

Để hạn chế thiệt hại do các loại sâu bệnh hại gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ cụ thể như sau:

* Đối với sâu cuốn lá nhỏ

Theo dõi chặt chẽ diễn biến, xác định thời điểm sâu non nở, đặc biệt chú ý trên trà lúa Mùa sớm giai đoạn làm đòng, phun thuốc trừ sâu nếu thấy mật độ sâu non từ 20 con/m2 trở lên (với lúa đang ở giai đoạn đứng cái làm đòng), 50 con/m2 trở lên (với lúa đang đẻ nhánh), những ruộng có mật độ sâu cao trên 100 con/m2 phải phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày.

Sử dụng một trong các loại thuốc trừ sâu cuốn lá hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: MatchÒ 050EC; Gà nòi 95SP, Radiant® 60SC; Virtako® 40WG, Aremec 45EC, Patox 95SP, Clever 150SC, 300WG, Karate® 2.5EC;...

* Đối với sâu đục thân

- Theo dõi diễn biến của trưởng thành, mật độ ổ trứng và thời điểm sâu non nở đặc biệt trên những ruộng đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng - trỗ.

- Sử dụng thuốc phun trừ sâu đục thân cho những ruộng lúa có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m2 (3 ổ/10 m2), thời điểm phun khi sâu non mới nở, những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ/m2 (10 ổ/10 m2) cần tiến hành phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày.

- Sử dụng một trong các loại thuốc trừ sâu đục thân hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Radiant®60SC; Gà nòi 95SP; Aremec 45EC; Shepatin 90EC; Goldmectin 36EC; Vinetox 18SL, 95SP; Neretox 18 SL, 95WP, .…

Chú ý: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên vỏ bao gói.

            Nội dung toàn văn bản được đính kèm tại đây./.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2324773

Trưởng ban biên tập: Đ/c Vũ Đức Hảo - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn