Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Miến Khoai lang - HTX Miến Việt Cường

15/01/2022

Miến Khoai lang - HTX Miến Việt Cường

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP

Hướng dẫn sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041:6-2018 năm 2022

2022/06/22

Hướng dẫn sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041:6-2018 năm 2022

Nhất Đinh Trà - HTX Tâm Trà Thái

2022/01/15

Nhất Đinh Trà - HTX Tâm Trà Thái

Miến Khoai lang - HTX Miến Việt Cường

2022/01/15

Miến Khoai lang - HTX Miến Việt Cường

Miến dong - HTX miến Việt Cường

2022/01/15

Miến dong - HTX miến Việt Cường

Chè nõn cao cấp - HTX chè Nhật Thức

2022/01/15

Chè nõn cao cấp - HTX chè Nhật Thức

Trà La Bằng Thương hiệu chè an toàn

2022/01/15

Trà La Bằng Thương hiệu chè an toàn

Thanh Hải Trà - HTX chè La Bằng

2022/01/15

Thanh Hải Trà - HTX chè La Bằng

Đinh Đinh Trà - HTX Chè an toàn Sơn Thành

2022/01/15

Đinh Đinh Trà - HTX Chè an toàn Sơn Thành

Chè Thịnh an - HTX Chè Thịnh An

2022/01/15

Chè Thịnh an - HTX Chè Thịnh An

Bảo Lâm Trà - HTX Chè Tuyết Hương

2022/01/15

Bảo Lâm Trà - HTX Chè Tuyết Hương
bản đồ hành chính

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2324753

Trưởng ban biên tập: Đ/c Vũ Đức Hảo - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn