Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Hướng dẫn sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041:6-2018 năm 2022

22/06/2022

Hướng dẫn sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041:6-2018 năm 2022

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP

Hướng dẫn sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041:6-2018 năm 2022

2022/06/22

Hướng dẫn sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041:6-2018 năm 2022

Nhất Đinh Trà - HTX Tâm Trà Thái

2022/01/15

Nhất Đinh Trà - HTX Tâm Trà Thái

Miến Khoai lang - HTX Miến Việt Cường

2022/01/15

Miến Khoai lang - HTX Miến Việt Cường

Miến dong - HTX miến Việt Cường

2022/01/15

Miến dong - HTX miến Việt Cường

Chè nõn cao cấp - HTX chè Nhật Thức

2022/01/15

Chè nõn cao cấp - HTX chè Nhật Thức

Trà La Bằng Thương hiệu chè an toàn

2022/01/15

Trà La Bằng Thương hiệu chè an toàn

Thanh Hải Trà - HTX chè La Bằng

2022/01/15

Thanh Hải Trà - HTX chè La Bằng

Đinh Đinh Trà - HTX Chè an toàn Sơn Thành

2022/01/15

Đinh Đinh Trà - HTX Chè an toàn Sơn Thành

Chè Thịnh an - HTX Chè Thịnh An

2022/01/15

Chè Thịnh an - HTX Chè Thịnh An

Bảo Lâm Trà - HTX Chè Tuyết Hương

2022/01/15

Bảo Lâm Trà - HTX Chè Tuyết Hương
bản đồ hành chính

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2324886

Trưởng ban biên tập: Đ/c Vũ Đức Hảo - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn